Bereken een mogelijke overnameprijs

Een correcte waarde bepalen van het bedrijf is cruciaal bij de overname. Hoewel er veel cijfers aan te pas komen, is waardebepaling helaas – of gelukkig – geen exacte wetenschap. Hier vind je drie mogelijke berekeningstechnieken die je een eerste idee geven.

Er spelen heel wat factoren mee, zowel materiële als immateriële zaken. Bijvoorbeeld: Materiële zaken: grond en gebouwen, machines en installaties, meubilair, transportmiddelen, pc’s … Immateriële zaken: het klantenbestand, de reputatie van het bedrijf, de waarde van een merk, research- en ontwikkelingskosten, licenties …

In de praktijk beslist de ondernemer aan welke waarde hij zijn bedrijf verkoopt. Maar het versterkt jouw onderhandelingspositie als je als werknemer een woordje kan meespreken op basis van enige deskundigheid.

Er bestaan zeer veel waarderingstechnieken: eenvoudige en complexe. In de praktijk worden ze soms samen gebruikt. Een tool voor gevorderden is www.waarderingstool.unizo.be.

Heb je geen ervaring met waarderingsmethodes, dan kan je met de tool hieronder een aantal eerste inschattingen maken van de waarde van het bedrijf. Voor diepgaandere waardebepaling laat je je uiteraard het best bijstaan door een accountant, eens het overnameproject concreet wordt.

Methode 1: waardebepaling op basis van de nettowinst

(rubriek 9904)*
x 5 =

* Deze cijfers vind je in de resultatenrekening.

Methode 2: Waardebepaling op basis van ebit en/of ebitda

Wat zijn EBIT en EBITDA?

EBIT: staat voor Earnings Before Interest and Taxes. Een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming, vóór aftrek van intresten en belastingen. EBIT wordt veelal gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen, hetgeen van belang is voor aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming maar natuurlijk ook voor wie een onderneming wil overnemen.

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Een maatstaf voor de brutowinst voor aftrek van overheadkosten van een bedrijf. Het wordt gebruikt als maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier kosten en opbrengsten van de financiering in verwerkt zijn.

Bereken EBIT, EBITDA en de afgeleide bedrijfswaarde

code 9902
code 751
code 752/9
code 650
code 652/9
code 630
code 631/4
code 660
code 760

* De nodige cijfers achter elke code vind je in de resultatenrekening. Hiervoor heb je wel de volledige resultatenrekening nodig (de website van de Nationale Bank biedt vaak een verkort schema).