Europees Sociaal Fonds
Dit project is tot stand gekomen met de steun
van het Europees Sociaal Fonds.

Partners

Van bedrijfsoverdracht aan werknemers een volwaardige optie maken voor vergrijzende kmo’s.

Dat is onze ambitie met het project Werknemer wordt overnemer.

De initiatiefnemers zijn:

Febecoop

Febecoop ondersteunt coöperaties bij hun oprichting en ondernemingsplannen. Om het coöperatieve model verder te ontwikkelen, onderzoekt Febecoop nieuwe niches. Wanneer werknemers overnemers worden, staan ze voor uitdagingen als gedeelde eigendom en dus inspraak. Zaken waar het coöperatieve model raad mee weet.

Liantis

Liantis ondersteunt zelfstandigen en kmo-ers in hun zoektocht naar een succesvolle uitbouw van hun carrière en persoonlijke voldoening als ondernemer. Een zaak starten, alleen of samen, een keuze in de stappen van groei, een bedrijf overnemen of overlaten … op elk van deze kruispunten bieden de Liantis-coaches een gepast klankbord aan ondernemers.

Integraal

Integraal vzw ondersteunt ondernemende 50-plussers bij sleutelmomenten in hun carrière, van prestart tot eindeloopbaan. Integraal biedt professionele informatie en begeleiding bij (familiale) bedrijfsoverdracht, toekomstplanning en pensioenvoorbereiding voor zelfstandige ondernemers.

Odisee

Met succesvol praktijkgericht onderzoek draagt Odisee bij tot effectieve innovatie in het werkveld en versterkt ze haar professionele onderwijs. Odisee’s Studiecentrum voor Ondernemerschap heeft meer dan 30 jaar wetenschappelijke ervaring en focust op kernthema’s voor familiebedrijven, waaronder strategische verandering en opvolging.

Met de steun van

Onze stuurgroep

Bij het opbouwen van het project hebben we heel wat organisaties betrokken. Onze voorstellen en ervaringen toetsten we af bij acht organisaties die elk hun gewaardeerde expertise inbrachten: 

Achtergrond en visie

Uit onderzoek van Johan Lambrecht (Odisee) blijkt dat een kwart van de ondernemers in Belgische kmo’s ouder is dan 55 jaar. Jaarlijks zien zo’n 20.000 kmo-bedrijfsleiders zich geconfronteerd met de vraag aan wie hun bedrijf over te laten. De helft van de kmo’s krijgt de vraag niet opgelost en sluit of gaat in vereffening, wat uiteraard bijzonder jammer is voor de werkgelegenheid en de economie.

Een piste die in ons land nog onderbenut is, is het bedrijf overlaten aan de mensen die het reilen en zeilen heel goed kennen: de werknemers. Het is een piste met veel voordelen, zoals de continuïteit van de bedrijfsvoering en lokaal verankerde tewerkstelling.

Om ondernemers warm te maken voor deze piste, maakten we deze sensibiliserende website. We ontwikkelden ook een begeleidingsmethodiek die hierin zijn weerslag vond. Op deze manier leveren we een innovatieve bijdrage aan het bestaande ondersteuningsaanbod voor vergrijzende kmo’s.

We konden hiervoor twee jaar lang (2015-2017) rekenen op de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF). Elk van de fondsen leverde een bijdrage van 99.972 euro.