Het bedrijf waar je werkt overnemen?

Een uitdaging waar heel wat bij komt kijken. Waarom zou je daaraan beginnen en wat zijn de voordelen ervan? In Vlaanderen kennen we nog weinig of geen overnames van kmo's door de werknemers, maar in het buitenland zijn er tal van voorbeelden. Een literatuurstudie van Odisee (december 2015) gaat daarbij ondermeer uitvoerig in op de voordelen van een bedrijfsoverdracht aan de werknemers: de continuïteit van het bedrijf, een grotere betrokkenheid en motivatie van de werknemers, het borgen van de kennis, een sterkere performantie op bedrijfseconomisch vlak, minder personeelsverloop, lager absenteïsme, een groter innoverend vermogen, …

 

De tools en info op deze pagina helpen je om de juiste beslissingen te nemen.

Download de volledige literatuurstudie
Download