Bereken de liquiditeit

Met deze ratio ga je na of jouw onderneming aan de lopende financiële verplichtingen kan voldoen.De liquiditeit zegt dus iets over de financiële gezondheid van jouw bedrijf op korte termijn: kan ze vlot haar kortlopende schulden afbetalen? Je kan de liquiditeit op twee manieren berekenen, namelijk de ’current ratio’ en de strengere ‘quick ratio’. Deze laatste houdt rekening met de voorraden.

 

(rubriek 29/58)*
(rubriek 42/48)*
=

*Deze cijfers vind je in de actiefzijde en in de passiefzijde van de balans.

Over het algemeen moet deze ratio groter dan 1 zijn om van een goede liquiditeit te spreken. De onderneming kan dan de korte termijnschulden aan bv. leveranciers betalen met de vlottende activa in de onderneming. Is dat niet het geval dan wordt het vertrouwen snel aangetast.

(rubriek 29/58)*
-
(rubriek 30/36)*
(rubriek 42/48)*
=

*Deze cijfers vind je in de actiefzijde en in de passiefzijde van de balans

Deze ratio gebruik je in een onderneming waar de voorraden een belang deel van de activa uitmaken. Ook hier is het belangrijk dat de ratio hoger dan 1 is. Deze ratio is strenger: de onderneming onderzoekt of ze haar korte-termijnschulden kan inlossen ZONDER de voorraad te verkopen. Vaak kunnen de voorraden niet in hun geheel verkocht worden, omdat de onderneming haar continuïteit daarmee in gevaar brengt. Ze kan immers niet onmiddellijk p. 10 voldoen aan de vraag van nieuwe klanten. Bij een gedwongen verkoop kan de voorraad bovendien nooit aan boekwaarde verkocht worden.