Terug naar het overzicht

Scan je bedrijf

Financiering

1/3
Vraag1

Hoe financieel gezond is je bedrijf?

Qua winstgevenheid

1 = niet gezond
5 = zeer gezond

Qua liquiditeit of cash

1 = niet gezond
5 = zeer gezond

Qua solvabiliteit (financiering met eigen middelen)

1 = niet gezond
5 = zeer gezond

Tip

Rendabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit zijn de belangrijkste financiële kengetallen die je uit de jaarcijfers (balans en resultatenrekening) van een onderneming kan puren. Ze geven je een goed beeld van haar financiële gezondheid. Je kan ze hier berekenen.

Om een goede inschatting te maken, moeten de activa en passiva correct gewaardeerd zijn. Zo vermijd je overwaardering van de bezittingen en onderwaardering van de schulden bij een overdracht aan jouw werknemers. Ga tijdig te rade bij je accountant!