Terug naar het overzicht

Scan je bedrijf

Leiderschap

1/4
Vraag1

Waar bevindt jouw organisatie zich tussen deze uitersten?

Vraag 1a

Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid worden volledig gecentraliseerd
Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid worden volledig gedelegeerd en gedecentraliseerd naar departementen, teams of individuele medewerkers

Vraag 1b

Leden van het management gaan op een competitieve manier met elkaar om
Leden van het management gaan op een samenwerkende manier met elkaar om

Vraag 1c

Werknemers gaan op een competitieve manier met elkaar om
Werknemers gaan op een samenwerkende manier met elkaar om

Tip

Veelal kunnen bedrijfsleiders goed verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden delegeren naar hun medewerkers wanneer het gaat over de dagelijkse, operationele kant van de zaak. Een stuk moeilijker is het om medewerkers gelijkwaardig te betrekken bij verantwoordelijkheden en beslissingen op bijvoorbeeld strategisch en financieel niveau. Dit is bij bedrijfsoverdracht, met name als het aan eigen medewerkers is, een van de grootste struikelblokken. De transformatie van ‘eigen-wijsheid’ naar ‘samen wijs zijn’ is, in deze situatie, een aandachtspunt voor bedrijfsleiders  én voor elke andere leidinggevende binnen het bedrijf.