Bereken de solvabiliteit

De solvabiliteit toont je de verhouding tussen het ingebracht vermogen van de aandeelhouders en het vreemd vermogen (van derden). Het geeft externe kredietverschaffers een goed idee van de financiële onafhankelijkheid van een onderneming. En het zegt iets over de gezondheid van jouw bedrijf op langere termijn.

(rubriek 10/15)
(rubriek 10/49)
x 100 =
%

* deze cijfers vind je in de passiefzijde van de balans

Hoe hoger het percentage, hoe financieel onafhankelijker je onderneming is. Algemeen wordt aangenomen dat de 1/3-regel een gezonde situatie is. Dat wil zeggen: 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen, of een ratio van 33%.