De financiële gezondheid van jouw bedrijf analyseren

Een gezonde onderneming kan haar betalingsverplichtingen op korte termijn nakomen. Maar ze heeft ook een voldoende sterke financiële structuur nodig met het oog op de toekomst. Is het bedrijf waar je werkt en dat je wil overnemen financieel gezond?

Dat kan je nagaan door deze drie zaken te berekenen:

  • Solvabiliteit: is de financiële onderbouw van jouw onderneming stevig genoeg?
  • Liquiditeit: is jouw onderneming in staat om haar schulden op korte termijn af te betalen?
  • Rendabiliteit: hoe winstgevend is je onderneming?

Waar haal je de cijfers om de berekeningen te maken? De belangrijkste gegevens komen uit de jaarrekening. Die bestaat uit de resultatenrekening, de balans en algemene bedrijfsinformatie. Die kan je downloaden bij de Nationale Bank van België (balanscentrale > raadplegen), waar jouw bedrijf ze elk jaar verplicht neerlegt.

Heb je de jaarrekening van jouw onderneming bij de hand? Ga dan aan de slag! Tip: doe deze oefening voor een drietal boekjaren. Deze oefening leert je iets over de financiële gezondheid van jouw bedrijf.

De resultatenrekening geeft je een overzicht van de opbrengsten en de kosten. Het is als het ware de film van het afgelopen boekjaar. Je kan die horizontaal vergelijken (= verschillende boekjaren naast elkaar leggen om evoluties in de tijd te zien) of verticaal (de verschillende posten in één boekjaar aan elkaar linken). In een gezonde onderneming is de omzet hoger dan de som van de personeelskosten en de handelsgoederen.

De balans geeft aan:

  • Hoe een onderneming gefinancierd wordt. Dit zie je op de passiefzijde van de balans. Bestaat uit eigen vermogen (van aandeelhouders, overgedragen winsten …) en schulden op korte of lange termijn (aan banken, leveranciers, overheden …).
  • Wat haar bezittingen zijn. Die staan op de actiefzijde van de balans. Bestaat uit goederen, voorraden, geld en tegoeden.

De balans is eerder een foto. Ook de balans kan je horizontaal vergelijken (= verschillende boekjaren naast elkaar leggen om evoluties in de tijd te zien) of verticaal (de verschillende posten in één boekjaar aan elkaar linken).